Over ons

De Stichting

De Voedselbank Appingedam-Delfzijl gaat uit van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl. Het is een 100% non-profit organisatie. Op alle niveaus wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers.


Ons doel is de (verborgen) armoede in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te bestrijden en voedselverspilling tegen te gaan.


De Voedselbank Appingedam-Delfzijl zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in die om de een of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er teveel voorraad van is, de THT-datum te dichtbij ligt om het product nog in het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, de verpakking niet 100% in orde is, of welke andere reden dan ook. Het uitgegeven voedsel heeft in sommige gevallen de uiterste houdbaarheidsdatum overschreden. Wij volgen hierin de richtlijnen als opgesteld door de Nederlands Voedsel- en Warenauthoriteit. Meer informatie hierover kunt u hier vinden


De verkregen producten worden wekelijks verstrekt aan personen/gezinnen die aan de, door de Voedselbank geformuleerde, criteria voldoen. In dezen conformeren wij ons aan de, door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, vastgestelde normen. Daarnaast verzoeken wij iedereen om zich te conformeren aan onze huisregels.

  

   

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter Mevr. M.A. Scharft
Secretaris Dhr. P. Mollema
Penningmeester Dhr. Y. van der Krieke
Leden Mevr. H. De Vries, Dhr. H. D. Rellum, Dhr. H. Larkens

KVK nummer 02094854
RSIN 819465124
ANBI Voedselbank Appingedam-Delfzijl
IBAN (bankrekening) NL80RABO 0122 2957 30 t.n.v. Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Financiële Verantwoording en Jaarverslag 2018

Balans 2018 Balans
Resultatenrekening 2018 Resultatenrekening
Jaarverslag 2018 Jaarverslag

Beleidsplan 2016-2020

Download hier het Beleidsplan 2016-2020

   

Anbi

De Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl is Anbi geregistreerd. Uw giften zijn daarmee fiscaal aftrekbaar.

Over ons