Procedure aanvraag

Aanmelding is alleen mogelijk via een verwijzing door één van de volgende instanties:

  • Humanitas
  • Thuisadministratie
  • Maatschappelijk Werk
  • Volkskredietbank
  • Bureau Jeugdzorg
  • Kerkelijke instanties
  • Schuldhulpverlening
  • of een Thuiszorgorganisatie

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over uw privacy. Gegevens worden, tenzij met uw toestemming, niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank Appingedam-Delfzijl en een ieder die betrokken is bij de toekenning van en/of uitdeling van de pakketten, is verplicht zich strikt te houden aan de regels betreffende de privacy van de cliënt. 
 

Procedure aanvraag