Nieuws

Actie Update

We zijn overweldigd door de grote betrokkenheid van de gulle gevers wat resulteert in een enorme aanvoer van houdbare producten. De vrijwilligers hebben de handen vol aan het sorteren van alle binnengekomen goederen.

Lees meer