Terugblik 2018 en vooruitblik 2019

30 December 2018

Aan het eind van het jaar kijken we dankbaar terug. We hebben onze cliënten wekelijks weer van een voedselpakket kunnen voorzien. Dit dank zij de hulp van velen.

We denken hierbij aan onze vaste leveranciers, zoals Van Zwol uit Spijk, die ervoor zorgt dat we het hele jaar door aardappelen kunnen verstrekken, supermarkten en bakkers die zorgen voor voldoende brood en vlees. De vele acties die worden gevoerd, zoals door de leerlingen van het Pabus Rudolph Cleveringa College, de Vrouwen van Nu, de Oud Papier Actie van de Protestantse Gemeente Delfzijl enz.

Daarnaast willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, zowel tijdens de inzameling bij de supermarkten, als zij die wekelijks klaar staan voor onze cliënten. Daarnaast alle gevers van giften, maandelijks of eenmalig. Zonder al deze mensen en deze financiële ondersteuning zou het werk van de Voedselbank niet mogelijk zijn. Daarnaast dank aan de SWD die ons helpt met de intake en die kijkt waarmee onze cliënten verder geholpen kunnen worden.

Voor 2019 is de verhuizing van de Voedselbank natuurlijk het eerste waar we aan denken. Aan het eind van het jaar krijgen we de sleutel van ons nieuwe onderkomen, kerkgebouw De Ark in Delfzijl. We hopen aan het eind van het 1e kwartaal over te zijn naar onze nieuwe locatie en daar onze werkzaamheden te kunnen voortzetten. Ook daarvoor zijn de inzet van vrijwilligers en financiële ondersteuning natuurlijk weer erg belangrijk. We hopen weer op uw steun te mogen rekenen.

Wij wensen u allemaal een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2019.

Meer nieuws
Terugblik 2018 en vooruitblik 2019